Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Vstupní pracovnělékařská prohlídka500 Kč
Výstupní pracovnělékařská prohlídka400 Kč
Periodická pracovnělékařská prohlídka400 Kč
Mimořádná pracovnělékařská prohlídka400 Kč
Vyšetření k řízení motorových vozidel300 Kč
Vyšetření k řízení motorových vozidel nad 65 let200 Kč
Vyšetření pro profesní průkazy, vyhl. č. 50250 Kč
Vyšetření pro řízení vysokozdvižného vozíku250 Kč
Vyšetření pro sportovní činnost250 Kč
Vyšetření pro studium na vysoké škole100 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta250 Kč
Vyšetření pro držení zbrojního průkazu500 Kč
Vyšetření k prodloužení držení zbrojního průkazu300 Kč
Zdravotní průkaz250 Kč
Sepsání zdravotních podkladů pro pojišťovny – úrazová poj., doba léčení v PN, pobyt v nemocnici250 Kč
Bodové hodnocení úrazu250 Kč
Zpráva pro pojišťovnu při uzavírání pojistky250 Kč
Aplikace očkovacích látek – mimo povinný očkovací kalendář100 Kč
Zpráva pro policii, soudy200 Kč
Jiný administrativní výkon bez vyšetření pacienta100 Kč
Sepsání umístění do domova pro seniory200 Kč
Vyšetření pro krátkodobé brigády (např. vedoucí na letních táborech, platí pro práce kategorie 1)250 Kč
Sepsání lázeňského a rehabilitačního návrhu na žádost pacienta300 Kč

Platí od 1. 9. 2017