Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Lékařské vyšetření k řízení motorových vozidel300 Kč
Lékařské vyšetření k řízení motorových vozidel nad 65 let200 Kč
Potvrzení pro studium na VŠ či jiné škole200 Kč
Pracovnělékařská prohlídka – vstupní600 Kč
Pracovnělékařská prohlídka – periodická, mimořádná, výstupní500 Kč
Potravinářský/zdravotní průkaz300 Kč
Vyšetření pro zdrav. způsobilost, VZV, vyhl. 50, svářečský průkaz300 Kč
Vyplnění formuláře pro pojišťovnu300 Kč
Výpis úrazové pojistky300 Kč
Bolestné a trvalé následky, bodové hodnocení úrazu300 Kč
Aplikace očkovací látky100 Kč
Cena očkovací látky po dohodědle vakcíny
Potvrzení pro dětský letní tábor, školu v přírodě, rekreace250 Kč
Potvrzení pro brigády250 Kč
Potvrzení o vyšetření sportovce300 Kč
Lékařské vyšetření pro nový zbrojní průkaz500 Kč
Lékařské vyšetření pro prodloužení zbrojního průkazu300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta300 Kč
Kopírování ze zdrav. dokumentace na žádost bez vyšetření100 Kč
Sepsání lázeňského nebo rehabilitačního návrhu500 Kč
Cílené vyšetření nepojištěnce500 Kč
Sepsání umístění do domova pro seniory300 Kč

Platí od 1. 1. 2023